Vēsture


2015.

1.janvārī "Latvijas standarts" kļūst par pilntiesīgu ISO biedru

2009.

29. maijā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem rīkojumu Nr.351, ar kuru SIA "Latvijas standarts" jāpārņem Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra. SIA "Latvijas standarts" tiek noteikts jauns nosaukums - SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs".
 
1.jūlijā darbu sāk SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs".

2004.

1. janvārī SIA „Latvijas Standarts” kļūst par CEN un CENELEC pilntiesīgu biedru.

2003.

14. martā „Latvijas standarts” un ETSI paraksta Saprašanās memorandu.

Izpildīta valsts programma “Standartizācijas attīstība Latvijā”:

  • pieņemts Standartizācijas likums,
  • nodibināta nacionālā standartizācijas institūcija,
  • adaptēti spēkā esošie CEN/CENELEC standarti,
  • standartu izstrādes process saskaņots ar ES prasībām.

1999.

Janvārī darbu sāk BO VSIA „Latvijas standarts”.

1998.

24. martā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 105. apstiprina Nacionālās standartizācijas padomes nolikumu. Padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas tika izveidota, lai veicinātu standartizācijas attīstību. 

30. jūnijā Latvijas Republikas Ministru kabinets akceptē valsts programmu “Standartizācijas attīstība Latvijā”. Programmas mērķis ir organizēt standartu izstrādes procesu Latvijā, saskaņā ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un Eiropas Savienības prasībām. Latvijas standartizācijas sistēmu paredz iekļaut vienotā Eiropas Savienības standartizācijas sistēmā. Latvijas nacionālajai standartizācijas organizācijai jākļūst par Eiropas standartizācijas organizāciju CEN un CENELEC pilntiesīgu biedru.

14. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņem Standartizācijas likumu. Likums ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem standartizācijas jomā Latvijā, kas nosaka standartizācijas principus, uzdevumus, standartizācijas organizatorisko sistēmu un finansēšanas kārtību.

29. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem rīkojumu Nr. 630 par nacionālās standartizācijas institūcijas BO VSIA „Latvijas standarts” (LVS) izveidošanu. „Latvijas standarts” pārņem Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra tiesības un saistības standartizācijas jomā.

1995.

8. augustā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem Latvijas nacionālās standartizācijas attīstības sistēmas koncepciju, nosakot vienotus standartizācijas pamatprincipus. Šajā koncepcijā ir iezīmēti svarīgākie etapi standartizācijas sistēmas veidošanā. 

Latvija kļūst par Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) korespondētājbiedru, Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) un Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) afilēto biedru.

1994.

2. novembrī reģistrē pirmo Latvijas standartizācijas tehnisko komiteju – LVS/STK 1 „Siltuma, ūdens un gāzes tehnoloģijas”.

1991.

4. decembrī Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem rīkojumu Nr. 522 par "Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs” izveidošanu valsts uzņēmuma statusā.