Uzņēmējiem

Standarti, kurus kopīgi ir izstrādājuši uzņēmēji, patērētāji, zinātnieki un jomu speciālisti, nodrošina labākās prakses un pieredzes pieejamību ikvienam, kas pēc tam šos standartus lieto un piemēro savā uzņēmumā.

Standartu pielietošana biznesā ir stratēģisks jautājums, kas tieši ietekmē jaunu produktu attīstību, tirdzniecību un eksportu. Tiešo ekonomisko labumu no dalības standartu izstrādē ir novērtējušas ne tikai lielās kompānijas, bet arvien vairāk arī mazie un vidējie uzņēmēji. Ar savu pieredzi un praksi to var apliecināt arī Latvijas uzņēmumi.

Iepazīstieties ar uzņēmēju pieredzi standartu pielietošanā – apakšsadaļā Standartu labā prakse

Uzņēmējdarbībā standarti tiek pielietoti gandrīz visās jomās. Tādējādi spēja orientēties tirgus tendencēs un piemērot starptautiski atzītus standartus ir viens no priekšnoteikumiem vietējo komersantu konkurētspējīgai dalībai pasaules un Eiropas tirgū.

Uzņēmējiem Latvijā paveras arvien vairāk iespēju iesaistīties standartizācijas procesos un zināmā mērā pašiem veidot savu nākotni, nevis tikai ļaut to noteikt citiem. Dalība Standartu tehniskajās komitejās un standartu projektu e-komentēšanas vietne veidokli.lvs.lv ir tikai dažas no iespējām piedalīties standartu tapšanas procesos.

Latvijas prezidentūras ietvaros 2015.gada jūnijā Rīgā notiks Eiropas standartizācijas samits, kas Latvijas mērogā ir ļoti nozīmīgs notikums, un tajā aicināti piedalīties arī uzņēmēji. Uzziniet vairāk šeit.