Tehniskā padome


Tehniskā padome (TP) – LVS iekšēja lēmējinstitūcija – ir atbildīga par standartizācijas procesu pārvaldību.

TP funkcijas:

  • apstiprina standartizācijas metodoloģiskos dokumentus;
  • apstiprina standartizācijas plānu kalendārajam gadam un tā izmaiņas;
  • kontrolē standartizācijas plāna izpildi;
  • lemj par STK vai DG izveidošanu vai likvidāciju;
  • lemj par standartus reģistrāciju Latvijas nacionālā standarta statusā;
  • lemj par Latvijas standartu atcelšanu;
  • lemj par Latvijas nacionālo standartu projektu nodošanu sabiedriskai aptaujai un notifikācijas nosūtīšanu CEN/CENELEC, saskaņā ar direktīvu 98/34/EK;
  • risina strīdus un precedenta gadījumus, kas radušies standartizācijas procesā metodoloģijas trūkuma vai tās nepareizas interpretācijas un pielietošanas gadījumos.