Standartu labā prakse

Uzņēmēji un eksperti visā pasaulē atzīst, ka standartizācija un standarti ir ļoti nozīmīga biznesa sastāvdaļa, bez kuras nebūtu iespējama lokālā un pārrobežu tirdzniecība. Standarti, kurus kopīgi ir izstrādājuši uzņēmēji, patērētāji, zinātnieki un jomu speciālisti, nodrošina labākās prakses un pieredzes pieejamību ikvienam, kas pēc tam šos standartus lieto un piemēro savā uzņēmumā.

Lai veicinātu sabiedrības un uzņēmēju izpratni par standartiem un iespējām piedalītos to veidošanā un/vai uzlabošanā, mēs apkopojam un publicējam Latvijas uzņēmēju praksi un pieredzi un aicinām arī jūs to popularizēt tālāk.

Uzņēmēju labā prakse palīdzēs vairot izpratni par nepieciešamību iesaistīties standartizācijas procesos un tādejādi visiem kopīgi veidot pamatu labākai nākotnei.

Intervijas ar uzņēmējiem: