Projektu aptauja


Eiropas un Latvijas standartu projektu komentēšana, kuri nodoti publiskai aptaujai, notiek e-komentēšanas vietnē:

viedoklis.lvs.lv

E-komentēšanas vietnes mērķis ir veicināt uzņēmēju – īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) – iesaistīšanos Eiropas standartizācijas procesos.

Standartu izstrādes process paredz, ka tas vairāku mēnešu (parasti – 2 mēnešu) garumā tiek nodots publiskai komentēšanai. Tas nozīmē, ka jebkurš uzņēmējs vai interesents var iesniegt savus priekšlikumus standarta pilnveidošanā. Publiskās komentēšanas etaps ir pēdējā iespēja ietekmēt standartu saturu.
Informācija par citu valstu nacionālo standartu projektiem

Saskaņā ar Direktīvu 98/34/EC katra Eiropas dalībvalsts paziņo Eiropas standartizācijas organizācijām par jaunu nacionālo standartu izstrādi. Pārskati CEN un CENELEC par nacionālajiem standartu projektiem tiek apkopoti ik mēnesi.

Papildu informācija: standard[at]lvs.lv