Eiropas standartizācijas samits

2015. gada 4. jūnijā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Rīgā notika Eiropas standartizācijas samits, kurā eksperti un uzņēmēji no visām Eiropas valstīm diskutēja par to, kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku (cleaner and smarter) ekonomiku, galveno uzmanību diskusijās pievēršot būvniecības nozarei.

Atklājot samitu, Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola uzsvēra standartu brīvprātīgo piemērošanas raksturu un atbilstību tirgus vajadzībām, kas nozīmīgi ilgtspējīgu nākotnes mērķu sasniegšanā. Tāpat ministre norādīja uz stratēģiskas un izsvērtas standartu attīstīšanas nozīmi šo ilgtspējas mērķu sasniegšanā. «Mums ir nepieciešamas jaunas idejas un iniciatīvas būvniecības nozarē, ņemot vērā tās stratēģisko lomu ekonomikā un sabiedrībā. Tāpēc es uzskatu, ka ir pienācis laiks pāriet no runāšanas pie rīcības," uzrunā uzsvēra Dana Reizniece-Ozola.

Tīrākas un gudrākas ekonomikas mērķis ir uzlabot ēku projektēšanu, energoefektivitāti, ilgtspēju un viedo pilsētu attīstību, kā arī nodrošināt zinātnes un standartizācijas sasaisti. Standartizācijas biroja “Latvijas standarts” (LVS) vadītājs Ingars Pilmanis sacīja: “Eiropa joprojām atkopjas pēc krīzes, un konkurētspēja ir viens no Eiropas Savienības politikas stūrakmeņiem. Tāpēc ir būtiski rīkoties aktīvi, lai veicinātu standartizācijas lomu vietējās un globālās ekonomikas izaugsmē.”

Samita pirmajā paralēlajā sesijā tika diskutēts par ēku energoefektivitāti, kas ir nozīmīgs ekonomikas pārveides elements Eiropā pēckrīzes periodā. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka standarti ir viens no ekonomikas attīstības virzītājspēkiem, kas nodrošina labās prakses izplatību un instrumentus enerģijas patēriņa paradumu analīzei un maiņai.

Otrajā paralēlajā sesijā dalībnieki pārrunāja ilgtspējīgas būvniecības izaicinājumus attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu. Diskusijas dalībnieki secināja, ka ilgtspējīgas būvniecības pamatā ir projektu plānošana, kas paredz taupīgāku resursu lietošanu un iespējamos scenārijus atkārtotai būvmateriālu izmantošanai.

Trešās paralēlās sesijas temats – viedo pilsētu (smart cities) būvniecība – raisīja vislielāko uzmanību. Tajā dalībnieki apsprieda inovāciju, plānošanas, energoefektivitātes, transporta risinājumu un komunikācijas un informācijas tehnoloģiju lomu pilsētplānošanas attīstībā. Dalībnieki secināja, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunus dažāda veida standartus, kuros būtu ietverta labākā prakse un vadlīnijas viedo pilsētu attīstībai visā pasaulē.

Ceturtās paralēlās sesijas ietvaros dalībnieki diskutēja par būvniecības projektēšanas un pārvaldības izaicinājumiem, t.sk. trūkumiem informācijas apmaiņā, kas noved pie darbību dublēšanās un palielina izmaksas. Dalībnieki bija vienisprātis, ka būvniecības informācijas modelēšana (building information modelling, BIM) un ar būvi saistīto procesu digitāla attēlošana ir labākais veids, kā samazināt kļūdas, uzlabot kvalitāti un energoefektivitāti, kā arī paātrināt kopējo būvniecības procesu, tādējādi veicinot konkurētspēju.

Samitā piedalījās augsta līmeņa Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas, Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI) pārstāvji, kā arī standartizācijas speciālisti un uzņēmēji no Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm.

Latvijas uzņēmējiem dalība šāda augsta mēroga pasākumā deva iespēju pārliecināties praksē par ieguvumiem no standartiem un standartizācijas nozīmi konkurētspējas uzlabošanā, uzzināt par iespējām aktīvi iesaistīties standartu izstrādes procesā, tādējādi nodrošinot interešu pārstāvību Eiropas tehnisko dokumentu izstrādē, kā arī iegūt kontaktus starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Standartizācijas samita video ir pieejami šeit 

Samita programma ar video un prezentācijām (angļu val.)

Samita atbalstītāji: SIA “Cemex” un AS “Valmieras stikla šķiedra”.