UZMANĪBU! Reģistrācija, kas veikta vietnē www.lvs.lv pirms 08.09.2014., vairs nav spēkā!

VIDEO PAMĀCĪBAS:

Kā iegādāties standartus?

Kāda ir norēķinu kārtība?

Kā saņemt nopirktos standartus?

Vai standartus drīkst pavairot?

Kas ir standartu 24 h lasīšana?

Kas ir standartu digitalizēšana?

Vai uz standartu attiecas autortiesības?

Kas ir standartu monitorings?

Kur var lasīt un nopirkt standartus?

Kādā valodā tiek publicēti Latvijas standarti?

Kādi ir Latvijas standartu apzīmējumi?

Vai standarti ir obligāti?

Kas ir ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC un ETSI?

Kur atrast direktīvas? Kas ir CE zīmes marķējums? Kas ir harmonizētie standarti?


Kas ir standarts?

Kādu labumu standartizācija dod uzņēmējdarbībai?

Kā var piedalīties standartu izstrādes darbā?